CICERO - Center for International Climate Research
NO
Meny
TOPICS
Energy Food and forests Climate finance Local Solutions China The Arctic ​International Climate Policy

CICERO publications

Show filter

Hide filter

Flexible instruments in climate policy

Knut H. Alfsen (Policy Note;1999:01)

The presentation covers three main themes:Flexible mechanisms and cost effectiveness. Taxes vs. emission quotas: Some lessons from Norway. Some issues related to the construction of a national emission trading regime.

Kostnader ved miljø- og helseskader ved luftforurensninger: Vurdering av skadefunksjonsmetoden opp mot metoder basert på uttrykte preferanser

Aunan, Kristin, Hans Martin Seip, Hans Asbjørn Aaheim (Policy Note;1998:06)

For vurdering og verdsetting av miljø og helseskader kan det anvendes "top-down" (TD) eller "bottom-up" (BU) metoder (Aaheim, 1994; Aunan et al., 1995; Swisher, 1996). I TD metoder benyttes makro-økonomiske modeller; noe som er spesielt egnet for å analysere virkningene av indirekte tiltak (skatter...

Wealth, Welfare and Sustainable Growth and Development: Challenges of Economic- and Fiscal Policies in Resource-Producing Countries

Moe, Thorvald (Policy Note;2011:01)

This Policy Note discuses, based on modern development theory and wealth accounting, challenges for economic- and fiscal policies in resource-producing countries defined as countries - both developed and developing low income countries - which rely heavily on non-renewable or exhaustible natural wea...

Virkemidler som virker i klimapolitikken? Om fleksible virkemidler og et nasjonalt kvotesystem

Knut H. Alfsen (Policy Note;1999:02)

Debatten om norsk virkemiddelbruk i klimapolitikken tok et stort steg framover sommeren 1998 med Stortingets vedtak om utredning og innføring av et nasjonalt kvotesystem. Spørsmålet om hvilke virkemidler vi skal bruke i klimapolitikken er derfor nå mer knyttet til hva slags kvotesystem vi ønsker og...

Gratiskvoter til industrien - ikke så enkelt

Holtsmark, Bjart (Policy Note;1999:06)

Stortinget ønsker et norsk marked for omsettelige utslippskvoter for klimagasser og et offentlig utvalg (Kvoteutvalget) utreder mulighetene for å etablere et marked. Et vanskelig tema er gratiskvoter som virkemiddel for å sikre opprettholdelse av industribedrifter. Det er kanskje vanskeligere enn ma...

Social and political barriers to green tax reform: The case of CO2-taxes in Norway

Sjur Kasa (Policy Note;1999:05)

In this paper, I present the story of several attempts to tax Norwegian mainland emission intensive industries during the 1990s. These industries, mainly made up of aluminium and ferro-alloy producers located in the Norwegian countryside, and a series of planned gas-powered power stations along the...

Fra kvotebørsen til petroleumsmarkedene

Holtsmark, Bjart (Policy Note;1999:04)

Kyotoprotokollen tallfester grenser for de enkelte industrilandenes utslipp av klimagasser i perioden 2008-2012, men åpner for en viss grad av overføring av forpliktelser mellom landene. Om noen år kan derfor et nytt internasjonalt marked for rettigheter til å slippe ut klimagasser oppstå. Mye tyder...

Et nasjonalt kvotesystem for klimagasser: Koplingen til internasjonale mekanismer

Knut H. Alfsen (Policy Note;1999:03)

-Kyotomekanismene gir muligheter for en kostnadseffektiv implementering av målene i Kyotoprotokollen. -Et naturlig utgangspunkt er at alle private aktører tillates å bruke Kyotomekanismene. -Det synes ikke sannsynlig at vi får kvantifiserte begrensninger på bruk av Kyotomekanismene. Et bredest mul...

SRES utslippsscenarier - En gjennomgang av bakgrunn, drivkrefter og resultater

Kolshus, Hans H. (Policy Note;2000:02)

Den tredje arbeidsgruppen i FNs klimapanel (IPCC) fikk i 1996 oppgaven med å utvikle en spesialrapport om utslippsscenarier (Special Report on Emission Scenarios, SRES). Utslippsscenarier er beskrivelser av hvordan man tenker seg fremtidige utviklinger for utslipp av drivhusgasser. Avhengig av hvilk...

Avgifter som virkemiddel i klimapolitikken i noen europeiske land

Sjur Kasa (Policy Note;2000:01)

Mens bruken av avgifter som virkemiddel i klimapolitikken overfor næringslivet har hatt motvind i Norge de siste årene, har flere europeiske land siden begynnelsen av 90-tallet vist stigende interesse for å skattlegge utslippene fra sine bedrifter. Det er også en økende interesse i EU sentralt for å...