Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
klimafinans Lokale løsninger Energi Kina Internasjonal klimapolitikk Arktis Mat og skog

Nyheter

Fortsatt produksjon av olje og gass er en farlig vei å gå

I Veikartet for norsk sokkel som Norsk olje og gass la fram sammen med LO, Norsk Industri, Fellesforbundet, Industri Energi og Norsk Redriforbund under Arendalsuka i dag argumenterer de for et økt behov for olje og gass i framtiden. Direktør i CICERO, Kristin Halvorsen, mener dette er en farlig vei å gå.

Norsk fornybarpolitikk: Tre anbefalinger

Fortsatt vekst i fornybarsektoren hemmes av politisk usikkerhet og kostnader knyttet til integrering av sol- og vindkraft. Hvordan unngår vi disse snubletrådene?

Storbyene kan bli fremtidens klimatapere

Det kan bli veldig dyrt i lengden hvis vi skal fortsette som i dag og bare plastre i etterkant av ekstremvær.

Besøk fra ungarske lokalpolitikere og organisasjoner

Delegasjonen fikk et foredrag om lokal klimatilpasning i Norge.

Les flere saker

Utvalgte publikasjoner

Fra København til Paris: FNs klimatoppmøter og rettferdig fordeling av atmosfæren

Bård Lahn

Enhancing life cycle impact assessment from climate science: Review of recent findings and recommendations for application to LCA

Annie Levasseur, Otávio Cavalett, Jan S. Fuglestvedt, Thomas Gasser, Daniel J.A. Johansson, Susanne V. Jørgensen, Marco Raugei, Andy Reisinger, Greg Schivley, Anders Hammer Strømman, Katsumasa Tanaka, Francesco Cherubini

Bridging the gap between impact assessment methods and climate science

Francesco Cherubini, Jan S. Fuglestvedt, Thomas Gasser, Andy Reisinger, Otávio Cavalett, Mark A.J. Huijbregts, Daniel J.A. Johansson, Susanne V. Jørgensen, Marco Raugei, Greg Schivley, Anders Hammer Strømman, Katsumasa Tanaka, Annie Levasseur

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Alt må bli kortreist

Skal norske kommuner bidra til lavutslippssamfunnet, må utslippene reduseres med nærmere 90 prosent fra dagens nivå innen 2050. Det blir krevende: Kommunene må forvandle seg fra tjenesteprodusenter til samfunnsaktører, og effektiviseringen må bli til radikale endringer, slår en ny rapport fast.

Norsk fornybarpolitikk: Tre anbefalinger

Fortsatt vekst i fornybarsektoren hemmes av politisk usikkerhet og kostnader knyttet til integrering av sol- og vindkraft. Hvordan unngår vi disse snubletrådene?