Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
klimafinans Lokale løsninger Energi Kina Internasjonal klimapolitikk Arktis Mat og skog

Nyheter

Høy risiko ved fortsatt oljeleting

Regjeringen har en stor utfordring i å forklare hvordan norsk olje-og gasspolitikk og norsk klimapolitikk henger sammen, sier Kristin Halvorsen etter at 24. konsesjonsrunde ble lansert i dag. 

Fortsatt produksjon av olje og gass er en farlig vei å gå

I Veikartet for norsk sokkel som Norsk olje og gass la fram sammen med LO, Norsk Industri, Fellesforbundet, Industri Energi og Norsk Redriforbund under Arendalsuka i dag argumenterer de for et økt behov for olje og gass i framtiden. Direktør i CICERO, Kristin Halvorsen, mener dette er en farlig vei å gå.

Norsk fornybarpolitikk: Tre anbefalinger

Fortsatt vekst i fornybarsektoren hemmes av politisk usikkerhet og kostnader knyttet til integrering av sol- og vindkraft. Hvordan unngår vi disse snubletrådene?

Storbyene kan bli fremtidens klimatapere

Det kan bli veldig dyrt i lengden hvis vi skal fortsette som i dag og bare plastre i etterkant av ekstremvær.

Les flere saker

Utvalgte publikasjoner

Energy performance contracts in the municipal sector in Norway: overcoming barriers to energy savings?

Marianne Aasen, Hege Westskog, Kristine Korneliussen

Simulating the Earth system response to negative emissions.

Chris D. Jones, SJ Davis, P. Friedlingstein, T Gasser, Glen Peters, Joeri Rogelj, DP van Vuuren, JG Canadell, Annette Cowie, RB Jackson, Matthias Jonas, Elmar Kriegler, Emma Littleton, Jason A. Lowe, Jennifer Milne, Gyami Shrestha, P Smith, Asbjørn Torvanger, A. Wiltshire

Nei til elsertifikater

Kristin Linnerud

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Utvidelse av klimadebattens kampsone

Statsminister Erna Solberg innskrenker klimadebattens kampsone. Under årets Oljemesse lovet hun fortsatt oljeleting utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Dermed gjør hun det enkelt for oss alle å ignorere FNs klimapanel, og oljeindustrien får fortsette å sette premissene for ordskiftet om klima. 

Nordisk klimamodell på trappene

Snart kan vi snakke om en «nordisk modell» for klimapolitikk.