English

nyheter fra cicero

Nyheter

CICERO-prosjekt får prestisjetung støtte

I tøff konkurranse med andre norske universiteter, høyskoler og forskingsinstitutter er CICERO tildelt Toppforskmidler for å undersøke ekstremregn.

Nytt styre i CICERO

Investor Jens Ulltevit-Moe og tidligere byråd for miljø i Oslo Guri Melby er blant de nye medlemmene av styret for CICERO Senter for klimaforskning.

Rekordvarmt i 2015

Tre organisasjoner kåret i dag 2015 til det varmeste året som noensinne er målt.

Global klimaavtale vedtatt i Paris

Lørdag 12. desember vedtok verdens ledere en global avtale om å redusere utslipp av klimagasser og unngå at temperaturen øker mer enn 2°C.

En avtale blir til

Saudi-Arabia blokkerer, Norge kaster ut menneskerettigheter, ting går altfor tregt. Hva i all verden driver de med i Paris?

Les flere saker

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Kloden er blitt én grad varmere. Hva så?

2015 markerte en milepæl i klimasammenheng. For første gang nådde vi en økning i den globale middeltemperaturen på én grad i forhold til førindustriell tid. Den mye omdiskuterte «pausen» i global oppvarming er over. Hva er det med temperatur?

Dagens nordiske hav blir til

Mens Norge er varmt, er Grønland kaldt. Det sørger havstrømmene for. Nå viser det seg at utviklingen av dette mønsteret begynte allerede 4.5 millioner år tilbake.

Utvalgte prosjekter

Politically Feasible Renewable Energy Development: The Role of Public Acceptance.

The over-arching task of this project is to study the political feasibility of the low carbon energy policy transition initiated by the EU. In order to adopt and implement efficient policies at the regional, national and local level, public acceptance for policy change will be crucial.

Transport og miljø - tiltak og virkemidler

TEMPO-prosjektet løp fra 2009 til 2014.Hensikten med prosjektet var å frembringe kunnskap om hvilke tiltak i transportsektoren som virker: Hva skal til for at vi skal reise mer miljøvennlig? Og hva skal til for at Norges handel skal skje på klimaets premisser? Prosjektet ble ledet av Transportøkonomisk institutt (TØI) og CICERO Senter for klimaforskning

NAPEX

NAPEX skal utdype forståelsen av nedbør og ekstremnedbørsendringer fra ulike driver av klimaendringer.

En Praktisk Tilnærming til Gjennomgang og Evaluering av Bidrag til 2015-avtalen

I 2013 ble Partene til FNs Klimakonvensjon enige om å utarbeide sine såkalte Intended Nationally Determined Contributions (INDCs) som skal innlemmes i klimaavtalen som skal være klar i Paris i 2015.

ClimateXL - Physical and statistical analysis of climate extremes in large datasets

Weather and climate extremes are likely to be one of the largest societal challenges associated with climate change in this century. Under climate change, these extreme events will intensify and become more frequent, and consequently the risk of severe and costly damage for humans and infrastructure will increase.

Flere saker i Prosjekter