Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
klimafinans Lokale løsninger Energi Kina Internasjonal klimapolitikk Arktis Mat og skog

Nyheter

Hvordan tar konsumenter smarte energivalg?

EU kommisjonen vil skjerpe kravene til effektiv energiforbruk. CICERO er med på to nye europeiske forskningsprosjekter som skal finne ut hvordan vi skal klare det.

CICERO om ny klimalov

CICERO har i dag levert sin høringsuttalelse til forslag om ny klimalov. Det er Stortinget som har bedt regjeringen om å utarbeide en slik lov, inspirert av klimalovene som Storbritannia og flere nordiske land har innført de siste årene.

Klimaeffektene av partienes budsjettforslag

Dersom Norge skal nå klimamålene gjennom tiltak i Norge, så må vi kutte 800.000 tonn CO2 fra transport og landbruk hvert år. Bare tre partier er i nærheten av dette.

Men kua mi får du ikke

Klimascenarioer for 2050 viser at klimagassutslippene skal ned i sektorer. Men jordbrukssektoren ser ut til å stå stille. Er det mulig å kutte i denne sektoren, uten å kutte i produksjonen? Ja, mener forskere. Løsningen ligger i vomma til Dagros.

Les flere saker

Utvalgte publikasjoner

Willingness to accept local wind energy development: Does the compensation mechanism matter?

Jorge Hernan Garcia-Lopez, Todd Cherry, Steffen Kallbekken, Asbjørn Torvanger

Market and non-market policies for renewable energy diffusion: A unifying framework and empirical evidence from China's wind power sector

Yang Liu, Taoyuan Wei

A warmer policy for a colder climate: Can China both reduce poverty and cap carbon emissions?

Solveig Glomsrød, Taoyuan Wei, Borgar Aamaas, Marianne Tronstad Lund, Bjørn Hallvard Samset

Urban infrastructure choices structure climate solutions

Felix Creutzig, Peter Agoston, Jan C Minx, Josep G. Canadell, Robbie Andrew, Corinne Le Quéré, Glen Peters, Ayyoob Sharifi, Yyoshiki Yamagata, Shobhakar Dhakal

Research priorities for negative emissions

Sabine Fuss, CD Jones, Florian Kraxner, Glen Peters, Pete Smith, Massimo Tavoni, Detlef P Van Vuuren, Josep G. Canadell, Robert B. Jackson, Jennifer Milne

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Klimaeffektene av partienes budsjettforslag

Dersom Norge skal nå klimamålene gjennom tiltak i Norge, så må vi kutte 800.000 tonn CO2 fra transport og landbruk hvert år. Bare tre partier er i nærheten av dette.

Overraskende om kull og metan

KOMMENTAR: National Oceanic and Atmospheric Administration i USA har nylig dokumentert de ulike kildene til metanen i atmosfæren gjennom isotopmålinger over hele kloden. De har et materiale som er 100 ganger større enn tidligere arbeider.