CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Klimafinans Lokale løsninger Energi Kina Internasjonal klimapolitikk Arktis Mat og skog

Telefon: +47 22 00 47 68 /

E-post: erlend.hermansen@cicero.oslo.no

Hermansen har bakgrunn innen vitenskapsstudier (Science and Technology Studies) og forsker på hvordan vitenskapelig kunnskap produseres og brukes.

Forskningen til Hermansen har vært spesielt rettet mot hvordan kunnskapen fra FNs klimapanel tas opp og brukes i politikkutforming og beslutningstaking på ulike nivåer.

Prosjekter

  • SIS Future Africa - Co-production of climate services in South Africa and Tanzania The core idea of this project is the production of climate information through the co-production of climate services. However, the type of and need for climate information depend very much on the location, sector and livelihood of People.
  • Primary Industries and Transformational Change De siste rapportene fra FNs klimapanel viser tydelig at den framtidige risikoen forbundet med klimaendringer vil kreve en samfunnsomstilling. Omstillingen må skje i tillegg til klimatilpasning og utslippsreduksjoner. 
  • ClimateFood - Climate transitions in the Norwegian food system How can the Norwegian food production - consumption system be changed towards sustainable production of more climate friendly food? This overarching question targets opportunities for climate change adaptation and emission reductions, but also looks for co-benefits for, and stronger links between, producers and consumers.
  • Den internasjonale konteksten for overgangen til et lavutslippssamfunn I det nye klimaregimet under Parisavtalen er det mer fokus på nasjonale utslippskutt mens sentrale prinsipper om global kostnadseffektivitet blir mindre viktige. Det nye, internasjonale klimaregimet markerer dermed et skifte til en mer nasjonalt orientert og sektorspesifikk tilnærming til klimapolitikk. Dette skiftet vil få konsekvenser for norsk klimapolitikk i årene framover.
  • CONSEED: Hvordan få forbrukere til å ta energismarte valg? CONSEED-prosjektet skal vi finne ut hva som skal til for å få forbrukere og bedrifter til å velge hvitevarer, biler eller boliger som bruker mindre energi. 
  • S2S4E Climate Services for Clean Energy S2S4E er et europeisk innovasjonsprosjekt for klimatjenester finansiert av EUs Horisont2020-program. CICERO er prosjektets nest største partner og leder to arbeidspakker.

Publikasjoner og formidling ved CICERO

Gå til: Tidsskriftspublikasjon Rapport/avhandling

Tidsskriftspublikasjon

2017

2015

2013

Rapport/avhandling

2017

2015

2014