CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Klimafinans Lokale løsninger Energi Kina Internasjonal klimapolitikk Arktis Mat og skog

Telefon: +47 22 00 47 56 /

E-post: camilla.stjern@cicero.oslo.no

Forsker på effekten av atmosfæriske partikler på klima, med spesiell fokus på hvordan endringer i utslipp påvirker nedbøren. 

Studerer også vekselvirkninger mellom aerosoler og skyer, endringer i ekstremnedbør og har tidligere deltatt i prosjekter relatert til geoengineering og kosmisk stråling. Skrev hovedfagsoppgave med tema "global dimming" som gjestestudent ved Københavns Universitet, og fullførte doktorgrad (PhD) i 2015 ved Institutt for Geofag, Universitetet i Oslo, med tittel "On the effect of aerosol emission changes on precipitation and clouds".

Prosjekter

Publikasjoner og formidling ved CICERO

Gå til: Tidsskriftspublikasjon

Tidsskriftspublikasjon

2017

2016