CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
klimafinans Lokale løsninger Energi Kina Internasjonal klimapolitikk Arktis Mat og skog

Telefon: +47 22 00 47 78 /

E-post: tiina.ruohonen@cicero.oslo.no

Tiina jobber som prosjektleder og prosjektutvikler på internasjonale prosjekt for politikkutvikling, klimatjenester og innovasjon, og grønn eierskapstyring og selskapsledelse.

Tiina har over ti års erfaring fra internasjonale organisasjoner, forskning og frivillighet. Hun har ledererfaring fra prosjekter og organisasjoner knyttet til klimaspørsmål og fornybar energi, klimakommunikasjon, ledelse, åpne data og forretningsetikk. Som tidligere konsulent har hun jobbet mye med energipartnere i Finland, Tyskland og Norge og med kunder i både privat og offentlig sektor. Hun har tidligere også jobbet for British Council som prosjektleder og leder for partnerskap  på klimaprosjekter, og som rådgiver på prosjekter knyttet til bruken av fornybar energi, CSR, klimatilpasning og utslippsreduksjoner, offentlig styresett, og strategisk kommunikasjon.

Hun er også medgrunnlegger og leder av Holder de ord, en organisasjon som arbeider for mer ansvarlighet og åpenhet i politikken ved å lage digitale verktøy basert på åpne offentlige data.

Tiina er en tidligere Fellow ved Massachusetts Institute of Technology (MIT), Center for Collective Intelligence. Hun har en mastergrad fra Senter for Utvikling og Miljø og en Cand Mag fra Institutt for Statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Prosjekter

  • CICEP Senter for internasjonal klima- og energipolitikk CICEP Senter for internasjonal klima- og energipolitikk er ett av tre sentre for samfunnsvitenskapelig forskning på miljøvennlig energi etablert av Forskningsrådet i 2011.
  • Global Weirding Global Weirding er en interaktiv visualisering av den mest omfattende vitenskapelige rapporten om klimaendringer som noensinne er laget – den femte hovedrapporten til FNs klimapanel.
  • SIS Future Africa - Co-production of climate services in South Africa and Tanzania The core idea of this project is the production of climate information through the co-production of climate services. However, the type of and need for climate information depend very much on the location, sector and livelihood of People.
  • Power from the People? Driving forces and hindrances We address the driving forces and barriers for households in Norway to become producers of electricity which is made possible by smart grids and smart meters, allowing energy users not only to consume energy, but also to generate energy and feed this into the grid.
  • Sustainable Market Actors for Responsible Trade (SMART) The Sustainable Market Actors for Responsible Trade project is an Horizon 2020 project funded by the European Union. CICERO contributes with research on hotspot analysis and dissemination and stakeholder engagement.