CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
klimafinans Lokale løsninger Energi Kina Internasjonal klimapolitikk Arktis Mat og skog

The precarious myth of geoengineering

COMMENT: Can we reach the sun with pseudo-fixes such as pumping carbon underground or aerosols over ground? Or are climate change solutions such as solar radiation management and CCS examples of pure hubris, posing an immense risk for humanity?

Why the most sustainable mobile is the one you own

Our mobile phones are produced by a seemingly unstoppable cycle of innovation, consumption, and obsolescence. Producing them is plagued by an unsustainable cycle of low wages, human rights abuse, use of hazardous materials, and ineffective recycling practices.

«Stresstesting» av Bedriften Norge

Bare halvparten av verdens største forvaltere gjør noe for å redusere klimarisiko.

Se live fra Stavanger: Klima som finansiell risiko

Klimapolitikk og klimaendringer fører til store endringer. Hvordan bør næringsliv, investorer og politikere forholde seg til klima som finansiell risiko? Møtet i Stavanger arrangeres i et samarbeid mellom CICERO Climate Finance, Finans Norge, Norsk Klimastiftelse og SpareBank 1 SR-Bank og er støttet av Finansmarkedsfondet.