CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Klimafinans Lokale løsninger Energi Kina Internasjonal klimapolitikk Arktis Mat og skog

Lesetips: Ny, viktig studie om klimafølsomheit

Klimasystemet er, kan hende, ikkje fullt så følsomt som forskarar har trudd. Det betyr at etterkommarane våre moglegvis slepp å måtte leve på ein seks gradar varmare klode, men at vi framleis må jobbe hardt for å halde temperaturstigninga låg.

S2S4E Climate Services for Clean Energy

S2S4E er et europeisk innovasjonsprosjekt for klimatjenester finansiert av Horizon2020. CICERO er prosjektets nest største partner og leder to arbeidspakker.

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet ENABLE

ENABLE.EU studerer sosiale og kulturelle faktorer som påvirker europeeres energivalg og atferd. Vi trenger informanter!

Fant det forsvunne regnet

Klimaendringene fører til større nedbørsendringer på havet enn på land.  – Vi har klart å skille det som skjer når jordoverflata blir varmere, fra andre endringer i klimasystemet. Da blir regnmønsteret tydeligere, sier CICERO-forsker Bjørn Samset