CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
klimafinans Lokale løsninger Energi Kina Internasjonal klimapolitikk Arktis Mat og skog

Halfway to doubling of CO2 radiative forcing

The doubling of atmospheric CO2 concentrations has become a standard experiment in climate science, and a convenient way of comparing the sensitivity of different climate models.

Commentary: Did 1.5°C suddenly get easier?

COMMENTARY: A new paper suggests a rather significant upward revision of the carbon budget for 1.5°C. This is a potential game changer, but it is too early to reformulate mitigation plans.

Ny studie gir håp om å holde oppvarmingen under 1,5 grader

Å oppfylle Paris-avtalens hovedmål om å begrense økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen til 1,5 grader er mulig, men vil kreve kraftige utslippsreduksjoner, understreker forskerne bak en ny vitenskapelig artikkel.

Grønne obligasjoner får gjennomslag blant islamske investorer

Hva har islamske investorer og EU-byråkrater til felles? Begge har i sommer kastet seg på bølgen av grønne obligasjoner.

Nye direktører ved CICERO

I høst tiltrer Camilla Schreiner og Frode Longva som avdelingsdirektører ved CICERO.