CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
klimafinans Lokale løsninger Energi Kina Internasjonal klimapolitikk Arktis Mat og skog

Strøm fra folket er inne i sin siste fase

Her er oversikt over materiale som allerede er produsert 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet ShareOn

SHAREON er et prosjekt som ser på delingsøkonomi og hvilke klimaeffekter deling kan ha både for de som deltar i et prosjekt og samfunnet rundt. Vi ønsker nå deltakere i Nedre Djupedalen Vel i Drammen som vil bidra til prosjektet. 

Drivers of atmospheric CO2

While we measure the amount of CO2 in the atmosphere in mere parts per million (ppm), this small amount has a substantial effect on the temperature at the surface of the Earth. The amount has now increased by 40% since the industrial revolution, leading directly to increased temperatures worldwide.

India's CO2 emissions

India's CO2 emissions have risen by about 1.8% in the first 8 months of 2017 compared to the same period last year.