CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Klimafinans Lokale løsninger Energi Kina Internasjonal klimapolitikk Arktis Mat og skog

Scientists demystify climate scenarios for investors

Climate change is a real financial risk, but the risk depends on the complex evolution of climate policy, technology, and the climate system. CICERO’s climate scenario guide, launched today, explains how investors can use scenarios to evaluate different financial risks.

Studie av Hurdal Økolandsby – motivasjon, relasjoner og identitet.

CICERO – Senter for klimaforskning har i samarbeid med Senter for utvikling og miljø (SUM) ved Universitetet i Oslo gjennomført en studie av Hurdal økolandsby og prosessen med å skape denne.

Karbondebatten

Hvor mye CO2 kan vi slippe ut og fremdeles holde temperaturøkningen under 1,5°C?

CICEROs nye unge forskertalent

Øivind Hodnebrog (og CICERO) har fått et av Forskningsrådets innvilgede prosjekter til unge forskertalenter med prosjektet "GREenhouse gases, Aerosols and lower atmospheric Turbulence" (under FRINATEK).