CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Klimafinans Lokale løsninger Energi Kina Internasjonal klimapolitikk Arktis Mat og skog

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet ENABLE

ENABLE.EU studerer sosiale og kulturelle faktorer som påvirker europeeres energivalg og atferd. Vi trenger informanter!

ENABLE: Hvorfor velger vi grønn energi?

Dette prosjektet har som mål å få folk i Europa til å bli enda grønnere i hverdagen - når vi velger transportmidler og oppvarming i husene våre, for eksempel - ved å søke en dypere forståelse for hva som driver energivalgene våre. 

CONSEED: Hvordan få forbrukere til å ta energismarte valg?

CONSEED-prosjektet skal vi finne ut hva som skal til for å få forbrukere og bedrifter til å velge hvitevarer, biler eller boliger som bruker mindre energi. 

Skal kartlegge utslepp frå jordbuket

Nytt utval skal få oversikt over klimagassutslepp frå jordbruket. Steffen Kallbekken ved CICERO leier utvalet.