CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
klimafinans Lokale løsninger Energi Kina Internasjonal klimapolitikk Arktis Mat og skog
bedre kjennskap til klimarisiko bidrar til økningen i grønne investeringer.

bedre kjennskap til klimarisiko bidrar til økningen i grønne investeringer.

Vurdering av grønne obligasjoner

CICEROs vurdering av grønne obligasjoner er uavhengig og forskningsbasert. Formålet er å gjennomgå om investeringene som skal finansieres ved grønne obligasjoner støtter opp om en utslippsfri og klimatilpasset utvikling.

"What’s considered green is different for everyone. Our investors need to be comfortable…reaching out to CICERO is a great first step.”

STEPHEN LIBERATORE, MANAGING DIRECTOR AT PENSION PROVIDER TIAA-CREF

Vurderingen er basert på rammeverket og dokumentasjon på prosedyrer og regler fra den som ønsker en vurdering og i tillegg basert på informasjon gitt i møter, telefonkonferanser og epostkorrespondanse med oppdragsgiver.

For å kunne gi klar og konkret informasjon til investorer graderer vi våre vurderinger etter en skala fra mørkegrønn til lysegrønn i tråd med vår «Shades of Green» metodikk. 

 

Verdens ledende utsteder av uavhengige vurderinger

CICERO er verdensledende på å utstede uavhengige vurderinger på grønne obligasjoner. Vi har utstedt over 60 vurderinger for utviklingsbanker, eksport/import banker, kommuner og bedrifter. Med mange års erfaring og eksklusivt samarbeid med Skandinaviska Enskilda Banken, utsteder CICERO nå også uavhengige vurderinger direkte til andre aktører som jobber med grønne obligasjoner.

Vår vurdering er grunnet i klimaforskning. CICERO samarbeider med andre internasjonale forskningsinstitutter og universiteter gjennom arbeidet i det globale ekspert nettverket for uavhengige vurderinger - ENSO.

CICERO's second opinion was a key part of the green bond model developed for the first World Bank Green Bond together with SEB in 2008, which has helped the market diversify with integrity.

HEIKE REICHELT, HEAD OF INVESTOR RELATIONS AND NEW PRODUCTS AT THE WORLD BANK

CICERO fikk to internasjonale priser i 2017, fordi vi var størst og best på vurderinger av grønne obligasjoner.

Les mer:

 

Ønsker du å komme i kontakt med oss, send oss en epost: greenbonds@cicero.oslo.no.