CICERO grades climate-friendly bonds with shades of green

As the world’s biggest provider of second opinions of green bonds, CICERO has launched its Shades of Green methodology at the Green Bond Principles conference in London. By grading its green bond reviews in three shades of green, CICERO offers investors better insight to the rapidly growing green bond market.

Les mer >>

Svalbard: Blendet av solen

Mens folk fra hele verden er samlet på Svalbard for å se den spektakulære solformørkelsen, er det andre og mye mer dramatiske ting som skjer i nærområdet. (20/03/15)

Les mer >>

Sertifikatet som fører galt av sted

Grønne sertifikater er et upresist virkemiddel for å få ned utslippene, sier CICERO-forsker Kristin Linnerud. (11/03/15)

Les mer >>

Klimakunnskap viktig for investeringar

Klimarisiko blir stadig viktigare for investorar, men kva slag rolle kan klimaforskinga spele? Grøne obligasjonar er eit eksempel på ein finansmarknad som kunne ha betre nytte av klimakunnskap. (11/03/15)

Les mer >>

Norsk klimapolitikk: 2030-målene og tilknytningen til EU

Stortingsmeldingen Regjeringen nylig la frem legger opp til at Norge skal forplikte seg til å redusere klimagassutslippene med 40 prosent sammenlignet med 1990-nivå, og at målet skal nås sammen med EU. Men forpliktelser på linje med EU-land vil ikke være tilstrekkelig for å oppnå 40 prosent reduksjon i Norges utslippsbidrag. (11/03/15)

Les mer >>

Kinas kull-knekk

Offisiell statistikk fra Kina viser et ikke ubetydelig fall i forbrenningen av kull. Hvis dette stemmer har også kinesiske klimagassutslipp gått ned i 2014. Men kan vi stole på de offisielle tallene? Kina forbrenner halvparten av verdens kull. Kan de virkelig snu seg så fort? Vi spør CICERO-forsker Robbie Andrew. (02/03/15)

Les mer >>

CICEROs 25-årsjubileum

CICERO Senter for klimaforskning feirer 25 år den 27. april. Vi feirer med et seminar om hva vi har oppnådd og hvilke utfordringer vi står overfor. (25/02/15)

Les mer >>

EUs energiunion viktig for Norge

Onsdag 25. februar lanserte EU-kommisjonen planer for en energiunion. Med dette går EU nok et skritt videre på vei mot en felles energipolitikk og et felles energisystem – noe som vil få stor betydning for Norge (25/02/15)

Les mer >>

Bli kjent med våre nye klimakamerater

Klimamålene, som regjeringen lanserte i februar, legger opp til at Norge inngår i EUs klimarammeverk. Så hvordan står det til med EU-landenes klimagassutslipp og økonomi? Klikk og finn ut. (04/02/15)

Les mer >>

Klima-rådgiverne

CICEROs forskere rådgir politikere i klimaspørsmål. (09/12/14)

Les mer >>

Flere nettsaker >>

CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no